Co bych udělal první, kdybych zdědil 5 milionů Kč?

 1. Rozdal(a) bych kus nebo celé chudým a potřebným
 2. Okamžitě bych dal(a) výpověď v práci
 3. Zaplatil bych desátky do církve
 4. Koupil bych si lepší bydlení
 5. Vyrazil na pořádnou dovolenou
 6. Našel bych si lepší práci
 7. Vyrazil na pořádné nákupy do Prahy
 8. Hlavně bych to co nejvíce tutlal
 9. Nedělal bych nic a přemýšlel

Co bych dělal, kdybych přišel o všechen majetek? (bydlení, peníze, práci..)

 1. Nic by se nedělo, vždyť nic nemám
 2. Nikdy bych se z toho nevzpamatoval(a)
 3. Bylo by to těžké, ale za pár let bych to nahradil
 4. Půjčil bych si, abychom přežili

Co bych dělal, kdybych přišel o práci, zaměstnání

 1. No, začal(a) bych si hledat jinou práci
 2. To by bylo skvělý, konečně bych mohl začít dělat jinou práci!
 3. To by byla tragédie, asi bychom na tom byli špatně..
 4. Konečně bych měl volno a šel bych „na pracák“

Kolik pracovních nabídek jsem prošel při hledání zaměstnání

 1. Žádnou, dostal jsem nabídku aniž bych hledal
 2. Žádnou, zaměstnání jsem už dlouho nehledal.
 3. Asi jednu nebo dvě
 4. Asi deset, dvanáct
 5. Asi padesát

Jak se zajímám o jinou práci, kterou bych mohl dělat

 1. Co jsem nastoupil(a) sem, už jsem se nezajímal(a)
 2. No, asi dvakrát, třikrát za život
 3. Tak jednou do roka se podívám
 4. Pravidelně se dívám na nabídky volných míst
 5. Nabídky nehledám, sám vymýšlím práci, kterou bych dělal.

Můj nejdůležitější úkol v mé práci

 1. Neudělat žádnou chybu, nebo alespoň velkou chybu
 2. Vytvořit hodnotu, vyrobit něco, vymyslet
 3. Pomoci druhým lidem, sloužit lidem
 4. Co nejméně se nadřít, co nejvíce se ulít
 5. Mít co nejméně konfliktů se spolupracovníky
 6. Jiný úkol:

Co nejvíce hledám v práci

 1. Přinést domů co nejvíc peněz
 2. Mít jistý příjem bez výkyvů po dlouhou dobu
 3. Potěšení z toho, co vytvořím, vyrobím
 4. Blízkost k místu, kde bydlím
 5. Jinou věc:

Jakou cenu má můj čas v práci?

 

Jakou cenu má můj čas mimo práci?